IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ ANKETI KORISNIKA O ZADOVOLJSTVU USLUGAMA VODOSNABDIJEVANJA

U okviru aktivnosti na realizaciji Projekta MEG i Zadatka 2, a koji se odnosi na Pružanje podrške JP “ViK” Kalesija u prikupljanju i analiziranju rezultata ispitivanja zadovoljstva korisnika usluga, JP “ViK” Kalesija je bio u obavezi da provede predloženu anketu i prikupi zahtijevani broj popunjenih anketnih listića, obradi iste prema metodologiji koju mu dostavi Konsultant, te obrađene rezultate dostavi Konsultantu, nakon čega je Konsultant imao obavezu da provjeri rezultate takve analize, napravi Izvještaj i da kratke preporuke za unapređenje na temelju rezultata analize.

PDF Embedder requires a url attribute